DISCOUNT  MARINE  PARTSEska Outboard MotorsEska   Model Number List

1745A - 14034D

(All Power Heads Built by  (Tec) Tecumseh )
< > <
Model Serial Description HP Cyl Notes
1745A Sportfisher 1971 7TG 1 Carb Kit DI-52030   Tec 639-11    Impeller ES-10000
1747A Eska 1971 7TG 1 Carb Kit DI-52030   Tec 639-11    Impeller ES-10000
1747B Eska 1972 7TG 1 Carb Kit DI-52031   Tec 640-03    Impeller ES-10000
1747C Eska 1973 7TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-03B    Impeller ES-10001
1747D Eska 1974 7TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-07A    Impeller ES-10001
1756A Explorer 1972 7TG 1 Carb Kit DI-52031   Tec 640-03    Impeller ES-10000
1766A Seacruiser 500 1971 5 1 Carb Kit DI-52030   Tec 643-05B    Impeller ES-10000
1766B Seacruiser 500 1972 5 1 Carb Kit DI-52030   Tec 643-19    Impeller ES-10000
1767A Seacruiser 750 1971 7TG 1 Carb Kit DI-52030   Tec 639-11    Impeller ES-10000
1767B Seacruiser 750 1972 7TG 1 Carb Kit DI-52031   Tec 640-03    Impeller ES-10000
1770A Federals 1971 3.5 1 Carb Kit DI-52030   Tec 642-08C    Impeller ES-10000
1770B Federals 1972 3.5 1 Carb Kit DI-52030   Tec 642-17    Impeller ES-10000
1771A Federals 1971 5 1 Carb Kit DI-52030   Tec 643-05B    Impeller ES-10000
1771B Federals 1972 5 1 Carb Kit DI-52030   Tec 643-19    Impeller ES-10000
1772A Federals 1971 7TG 1 Carb Kit DI-52030   Tec 639-11    Impeller ES-10000
1772B Federals 1972 7TG 1 Carb Kit DI-52031   Tec 640-03    Impeller ES-10000
1775A Sea Hawk 1972 5TG 1 Carb Kit DI-52030   Tec 643-20    Impeller ES-10000
1776A Sea Hawk 1972 7TG 1 Carb Kit DI-52031   Tec 640-03    Impeller ES-10000
1777A Eska 1971 7TG 1 Carb Kit DI-52030   Tec 639-12    Impeller ES-10000
1784A Explorer 1972 5TG 1 Carb Kit DI-52030   Tec 643-20    Impeller ES-10000
1788A Eska 1972 3.5 1 Carb Kit DI-52030   Tec 642-17    Impeller ES-10000
1789A Eska 1972 5 1 Carb Kit DI-52030   Tec 643-19    Impeller ES-10000
1790A Eska 1972 7TG 1 Carb Kit DI-52031   Tec 640-03    Impeller ES-10000
1791A Seacruiser 350 1972 3.5 1 Carb Kit DI-52030   Tec 642-17    Impeller ES-10000
1903A Seaco 1973 4.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-17A    Impeller ES-10001
1903B Seaco 1974 4.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-17B    Impeller ES-10001
1903C Seaco 1975 4.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-15C    Impeller ES-10001
1904A Sea Hawk 1975 5.5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20B    Impeller ES-10001
1904B Sea Hawk 1975 5.5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20B    Impeller ES-10001
1905A Seaco 1973 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-04A    Impeller ES-10001
1905B Seaco 1974 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-08    Impeller ES-10001
1905C Seaco 1975 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-08    Impeller ES-10001
1906A Seaco 1973 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380    Impeller ES-10001
1906B Seaco 1974 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380A    Impeller ES-10001
1906C Seaco 1975 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380A    Impeller ES-10001
1906D Seaco 1975 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380A    Impeller ES-10001
1907A Seaco 1973 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381    Impeller ES-10001
1907B Seaco 1974 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381A    Impeller ES-10001
1907C Seaco 1975 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381A    Impeller ES-10001
1908A Explorer Flying O 1973 5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20A    Impeller ES-10001
1908B Explorer Flying O 1974 5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20B    Impeller ES-10001
1909A Explorer Flying O 1973 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-03B    Impeller ES-10001
1909B Explorer Flying O 1974 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-07A    Impeller ES-10001
1909C Explorer Flying O 1974 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-07A    Impeller ES-10001
1910A Explorer Flying O 1975 5.5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20B    Impeller ES-10001
1911A Explorer Flying O 1973 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380    Impeller ES-10001
1911B Explorer Flying O 1974 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380A    Impeller ES-10001
1912A Explorer Flying O 1973 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381    Impeller ES-10001
1912B Explorer Flying O 1975 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381A    Impeller ES-10001
1913A Sea Hawk 1973 5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20A    Impeller ES-10001
1913B Sea Hawk 1974 5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20B    Impeller ES-10001
1914A Sea Hawk 1973 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-03B    Impeller ES-10001
1914B Sea Hawk 1974 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-07A    Impeller ES-10001
1914C Sea Hawk 1975 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-07A    Impeller ES-10001
1916A Sea Hawk 1973 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380    Impeller ES-10001
1916B Sea Hawk 1974 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380A    Impeller ES-10001
1917A Sea Hawk 1973 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381    Impeller ES-10001
1917B Sea Hawk 1974 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381A    Impeller ES-10001
1925A Eska 1973 9.5 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380    Impeller ES-10001
1925B Eska 1974 9.5 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380A    Impeller ES-10001
1926A Eska 1973 14 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381    Impeller ES-10001
1926B Eska 1974 14 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381A    Impeller ES-10001
1928A Eska 1973 5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20A    Impeller ES-10000
1928B Eska 1974 5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20B    Impeller ES-10001
1929A Seacruiser 1973 3.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-17A    Impeller ES-10001
1929B Seacruiser 1974 3.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-17B    Impeller ES-10001
1930A Seacruiser 1973 5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-19A    Impeller ES-10001
1930B Seacruiser 1974 5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-19B    Impeller ES-10001
1931A Seacruiser 1973 7TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-03B    Impeller ES-10001
1931B Seacruiser 1974 7TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-07A    Impeller ES-10001
1932A Seacruiser 1973 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-04A    Impeller ES-10001
1932B Seacruiser 1974 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-08    Impeller ES-10001
1933A Seacruiser 1973 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380    Impeller ES-10001
1933B Seacruiser 1974 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380A    Impeller ES-10001
1934A Seacruiser 1973 14 2Carb Kit DI-52028   Tec 381    Impeller ES-10001
1941A Hanimex 1974 4.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-17B    Impeller ES-10001
1941B Hanimex 1975 4.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-15C    Impeller ES-10001
1944A Eska 1973 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-04A    Impeller ES-10001
1944B Eska 1974 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-08    Impeller ES-10001
1944C Eska 1975 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-08    Impeller ES-10001
1944D Eska 1976 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-08A    Impeller ES-10001
1945A Eska 1973 3.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-17A    Impeller ES-10000
1945B Eska 1974 3.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-17B    Impeller ES-10001
1957A Seacruiser 1974 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381A    Impeller ES-10001
1965A Hanimex 1973 5.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-19A    Impeller ES-10000
1965B Hanimex 1974 5.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-19B    Impeller ES-10001
1966A Hanimex 1973 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-03B    Impeller ES-10001
1966B Hanimex 1974 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-07A    Impeller ES-10001
1966C Hanimex 1975 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-07A    Impeller ES-10001
1967A Hanimex 1973 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380    Impeller ES-10001
1967B Hanimex 1974 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380A    Impeller ES-10001
1967C Hanimex 1975 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380A    Impeller ES-10001
1968A Hanimex 1973 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381    Impeller ES-10001
1968B Hanimex 1974 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381A    Impeller ES-10001
1968C Hanimex 1975 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381A    Impeller ES-10001
1969A Hanimex 1975 5.5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20B    Impeller ES-10001
1970A Seaco 1975 5.5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20B    Impeller ES-10001
1973A Eska 1975 3 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-19     No Impeller
1973B Eska 1976 3 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-19A     No Impeller
1973C Eska 1976 3 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-19A     No Impeller
1974A Eska 1975 4.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-15C     No Impeller
1974B Eska 1976 4.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-15D    Impeller ES-10001
1974C Eska 1976 4.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-15D    Impeller ES-10001
1975A Eska 1975 5.5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20B    Impeller ES-10001
1975B Eska 1976 5.5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20C    Impeller ES-10001
1975C Eska 1976 5.5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20C    Impeller ES-10001
1976A Eska 1975 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-07A    Impeller ES-10001
1976B Eska 1976 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-07B    Impeller ES-10001
1976C Eska 1976 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-07B    Impeller ES-10001
1978A Eska 1975 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380A    Impeller ES-10001
1978B Eska 1975 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380A    Impeller ES-10001
1978C Eska 1976 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380B    Impeller ES-10001
1979A Eska 1975 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381A    Impeller ES-10001
1979B Eska 1975 15 2 Carb Kit DI-52028   Tec 381A    Impeller ES-10001
1979C Eska 1976 15 2 Carb Kit DI-52027   Tec 381B    Impeller ES-10001
1997A Sears Canada 1975 5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-22    Impeller ES-10001
14023A Hanimex 1975 7.5 1Carb Kit DI-52026   Tec 640-11    Impeller ES-10001
14024A Sears Canada 1976 5.5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-23    Impeller ES-10001
14029A Hanimex 1976 4.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-15D    Impeller ES-10001
14030A Hanimex 1976 5.5TG 1 Carb Kit DI-52027   Tec 643-20C    Impeller ES-10001
14031A Hanimex 1976 7.5TG 1 Carb Kit DI-52026   Tec 640-07B    Impeller ES-10001
14032A Hanimex 1976 9.9 2 Carb Kit DI-52027   Tec 380B    Impeller ES-10001
14033A Hanimex 1976 15 2 Carb Kit DI-52027   Tec 381B    Impeller ES-10001
14034B Eska 1977 3.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-23     No Impeller
14034C Eska 1978 3.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-28     No Impeller
14034D Eska 1979 3.5 1 Carb Kit DI-52027   Tec 642-28A     No Impeller
Notes:
TG = Twist Grip


Eska Brand Names

AquaBug       Barracuda       Blue Jet       Coast to Coast       Colt       Explorer       Federals

Fury       Golden Arrow       Golden Jet       Hanimex       Hiawatha       Pathfinder       Sea Hawk

Seabreeze       Seaco       Seacruiser       Sears Canada       Skipper       Sportfisher       Superbug

Voyager       Wiljo
Eska Model Number List

1101 - 1734B       1745A - 14034D       14035B - 14241B
Eska   Model Year Guide

1961 - 1966       1967 - 1970       1971 - 1973       1974 - 1975       1976 - 1979       1980 - 1983       1984 - 1987Discount Marine Parts
Phone       4524 D Road  •  PO Box 98       Fax
906-466-2180       Bark River, MI 49807       906-466-0217

www.discount-marine-parts.com

VisaMaster CardDiscover

Contact Info   |   Home   |   Previous   |   Top   |   Our Policy   |  email Us: 
Last Modified: 6/26/19